Joel Bardolet, un violonista emergent destacat del panorama nacional i Marc Heredia pianista català. Ens proposa la Sonata de César Franck, una obra alemanya però amb la llibertat improvisada de la música francesa.
add image
Bloque lt